Tygodnik Podlaski nr 222 (391)

Tygodnik Podlaski nr 222 (391)
Pobierz PDF Archiwum PDF
 
 

Radzyńskie inwestycje 2019 11.01.2019

Radzyńskie inwestycje 2019

Prawie 7,5 mln. zł wyda Radzyń na tegoroczne inwestycje, w tym na zadania wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku 3,5 mln zł. Najważniejszą tegoroczną inwestycją jest wymiana oświetlenia ulic sfinansowana pożyczką spłacaną z oszczędności, które przyniesie energooszczędne oświetlenie.

Najważniejsze tegoroczną inwestycją jest wymiana kosztem prawie 3 mln zł oświetlenia sodowego na ledowe. Pieniądze będą pochodziły z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, spłacanej z oszczędności, które przyniesie energooszczędne oświetlenie.

Ukończona zostanie budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1. Koszt to ponad 3 mln, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 730 tys. zł.

W związku z nieprzyznaniem dotacji na rewitalizację centrum Radzynia, w tym modernizację Pałacu Potockich, zadanie pod nazwą «Rokoko na Nowo» zostało przełożone na lata następne. Do czasu wyjaśnienia przyczyn odrzucenia wniosku na dofinansowanie i podjęcia kolejnych prób pozyskania środków na Pałac i park, miasto nie ma szans na przeprowadzenie gruntownej renowacji zabytkowego pałacu. Tym niemniej w roku bieżącym wyremontowana zostanie kosztem 665 tys. wieża bramna we wschodnim skrzydle Pałacu Potockich, a blisko 2/3 tj. kwoty stanowić będzie dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 70 tys. miasto wyda na rewaloryzację Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym, a 95 tys. – na projekt przebudowy dziedzińca pałacowego.

Rozpocznie się budowy ul. Polnej, zaplanowana na l. 2019 – 2021, powstanie ciąg pieszy Zabielska-Wisznicka oraz utwardzone zostaną ul. Kamińskiego i ul. Jarmuła.

Powstaną także skatepark i siłownie plenerowe, większość środków na ten cel pochodzić będzie ze środków UE (program Rozwoju Obszarów Wiejskich). W ramach Budżetu Obywatelskiego 100 tys. zł zostanie przeznaczone na modernizację budynku fi lii Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Radzyńskiego Sportowego Centrum Taekwondo.

powrót

Dodaj komentarz 
Zawiadom mnie o nowych komentarzach
 
 
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.