Tygodnik Podlaski nr 217 (386)

Tygodnik Podlaski nr 217 (386)
Pobierz PDF Archiwum PDF
 
 

PIERWSZE WAKACJE PO REFORMIE EDUKACJI 29.06.2018

PIERWSZE WAKACJE PO REFORMIE EDUKACJI

Zakończył się rok szkolny, na co z utęsknieniem czekali nawet prymusi. To był rok szczególny; pierwszy, w którym obowiązywać zaczęła reforma edukacji. Nie sprawdziły się kasandryczne wizje jej oponentów: wzrosła liczba etatów nauczycielskich, samorządy otrzymały z budżetu państwa nieodzowne wsparcie, a książki i podręczniki dla uczniów były bezpłatne.

W miniony piątek po raz ostatni zabrzmiał szkolny dzwonek. Szczególnie uroczysty charakter miało pożegnanie roku szkolnego, a jednocześnie powitanie wakacji w Publicznej Szkole Podstawowej Walinnie. Był to ostatni dzień pracy Stanisława Żelazowskiego, który przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję jej dyrektora. Żegnało go nie tylko grono pedagogiczne, rodzice, dzieci, ale i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk oraz wicekurator oświaty w Lublinie Eugeniusz Pelak.

Rok szkolny 2017/2018 był pierwszym, w którym zaczęła obowiązywać reforma edukacji. 1 września  2017 r. wszystkie szkoły w Polsce były przygotowane do funkcjonowania w nowym ustroju. Rodzice wiedzieli, w jakiej szkole będzie uczyło się ich dziecko. Wydawcy przygotowali podręczniki, nauczyciele zostali przeszkoleni z nowej podstawy programowej i otrzymali pakiety informacyjne. Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało wszystkie akty prawne niezbędne do funkcjonowania szkół w nowym systemie. Samorządy otrzymały 313 mln zł na doposażenie sal szkolnych i świetlic w sprzęt i pomoce dydaktyczne. To wsparcie będzie kontynuowane w tym roku, jak i w latach następnych (2018 r. – 148 mln zł, 2019 r. – 243 mln zł, 2020 r. – 243 mln zł).

Liczba etatów nauczycieli w przedszkolach i szkołach publicznych i niepublicznych wzrosła w  porównaniu do ubiegłego roku o 17 768. Wzrosła również liczba nauczycieli, która obecnie wynosi 694 636, czyli o 10 139 więcej niż rok wcześniej. W przedszkolach, szkołach i placówkach samorządowych liczba etatów nauczycieli wzrosła o 11760 i wynosi obecnie 578444.

Bezpłatne książki, ćwiczenia, materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymają wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz – w okresie przejściowym, w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 – uczniowie dotychczasowych gimnazjów.

Od 2017 r. subwencją oświatową zostały objęte dzieci 6-letnie w przedszkolach. Gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję na każde dziecko w kwocie ok. 4,3 tys. zł. Rodzic opłaca jedynie wyżywienie. Łącznie samorządy otrzymały dodatkowo na ten cel subwencję w roku 2017 w kwocie 1,429 mld zł, a w 2018 w kwocie 1,612 mld zł. Na realizację wychowania przedszkolnego samorządy otrzymują z budżetu państwa wsparcie w formie tzw. dotacji przedszkolnej. W ramach dotacji z  budżetu państwa zostały przekazane środki w wysokości: w 2017 – 1,289 mld zł, w 2018 – 1,354 mld zł. Dotacja jest udzielana na dzieci w wieku 2,5-5 lat od 1 stycznia 2018 roku na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, a nie jak to było wcześniej – wyłącznie gminy. Kwota na jedno dziecko w roku 2018 to 1370 zł.

powrót

Dodaj komentarz 
Zawiadom mnie o nowych komentarzach
 
 
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.