Tygodnik Podlaski nr 294 (463)

Tygodnik Podlaski nr 294 (463)
Pobierz PDF Archiwum PDF
 
 

Pakiet kryzysowy dla naszego województwa 24.03.2020

Pakiet kryzysowy dla naszego województwa
Podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku, Zarząd Województwa Lubelskiego przedstawił Lubelski Pakiet Antykryzysowy.
 

Ponad 57 mln złotych to środki pochodzące z przesunięć Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wsparcie będzie obejmowało zakup aparatury diagnostycznej i medycznej (w tym respiratorów), jak również zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony indywidualnej. Środki, które trafią na walkę z koronawirusem w ramach RPO WL nie wiążą się z anulowaniem naborów czy koniecznością rozwiązania umów o dofinansowanie. 

Pakiet oparty jest na czterech filarach:

Filar I:  Zdrowie i Bezpieczeństwo - Ponad 57 mln zł

Dodatkowe dofinansowanie projektów szpitalnych
49,4 mln zł
7 szpitali
Zakup aparatury diagnostycznej i medycznej oraz adaptacją pomieszczeń
Wsparcie finansowe dla szpitala zakaźnego dedykowanego walce z koronawirusem
800 tys. zł
Skuteczniejsza walka z epidemią
Nowy projekt dla zapewnienia środków ochrony indywidualnej
7 mln zł
Sieć 18 podmiotów leczniczych
Zakup odczynników oraz materiałów medycznych, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej

Filar II: Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii

Zagrożone projekty
(ocena case by case)
aneksowanie umowy w celu wydłużenia terminów składania wniosków o płatność,
wydłużenie okresu realizacji projektu,
wprowadzanie adekwatnych do sytuacji danego beneficjenta zmian do projektu (w tym wykorzystania powstałych oszczędności).
Pożyczki i poręczenia ze środków RPO WL
dodatkowa karencja w spłacie pożyczki (zarówno dla pożyczek nowych jak i już udzielonych),
możliwość zastosowania tzw. wakacji kredytowych w trakcie okresu finansowania inwestycji,
możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek.
Planowane nabory w 2020 roku
wydłużenie terminów naboru w ramach konkursów kierowanych do przedsiębiorców,
wydłużenie terminów składania uzupełnień/poprawek/wyjaśnień do wniosku
o dofinansowanie,
umożliwienie podpisywania umów w późniejszym terminie niż pierwotnie zaplanowany w regulaminie (obecnie 90 dni roboczych).

Na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej pn. Tymczasowe ramy prawne w zakresie środków pomocy państwa wspierających gospodarkę, w związku z trwającą pandemią COVID-19, Zarząd Województwa Lubelskiego przygotowuje (w porozumieniu z MFiPR) specjalny „antywirusowy” program pomocowy dla przedsiębiorców

Filar III: Wdrożenie pakietów rekomendacji MFiPR

Rekomendacje ogólne
Rekomendacje EFS
Rekomendacje Instrumenty finansowe

Filar IV Pakiet osłonowy

Możliwość zwolnienia z opłat czynszowych na okres 3 miesięcy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w lokalach będących w zasobie samorządu województwa lubelskiego (w tym Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, wojewódzkich zakładach budżetowych oraz instytucjach kultury).

 Podstawa prawna: Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego XI/193/209 z 14 listopada 2019 r.

 Kontakt: Artur Kozak tel. 81-441-68-01 - artur.kozak@lubelskie.pl

 

powrót

Dodaj komentarz 
Zawiadom mnie o nowych komentarzach
 
 
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.