Tygodnik Podlaski nr 222 (391)

Tygodnik Podlaski nr 222 (391)
Pobierz PDF Archiwum PDF
 
 

JAK MINĄŁ 2018 ROK NA POŁUDNIOWYM PODLASIU 28.12.2018

JAK MINĄŁ 2018 ROK NA POŁUDNIOWYM PODLASIU

Kończący się rok sprzyja remanentom i podsumowaniom we własnych sercach i rodzinach. Przypominamy najważniejsze naszym zdaniem wydarzenia, które zaistniały w okresie minionych 12 miesięcy w naszym regionie.

STYCZEŃ

- Bialska podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma pierwszego inwestora. Firma Edwood specjalizująca się w przetwórstwie drewna liściastego jest wiodącym europejskim producentem klejonego z drewna litego – blatów kuchennych i meblowych, stopni schodowych etc. Spółka zamierza na terenie bialskiej podstrefy uruchomić nowy zakład produkcji półfabrykatów oraz komponentów meblowych.

- Alvin Gajadhur, szef Głównej Inspekcji Transportu Drogowego poinformował, że w bialskim wydziale zamiejscowym GITD w roku bieżącym pracę podejmie dodatkowo 100 osób. – O tym, jak ogromny w naszym regionie jest głód pracy najlepiej świadczy fakt, że w listopadzie 2017 r. na 20 miejsc zgłosiło się ponad 350 osób, z których 90% legitymowało się wyższym wykształceniem – powiedział senator Grzegorz Bierecki.

- Radzyń Podlaski po raz pierwszy uzyskał pieniądze na rewitalizację Pałacu Potockich bezpośrednio z budżetu państwa. – Udało nam się z panem senatorem przeforsować poprawkę do budżetu państwa i wprowadzić kwotę 1,6 mln zł z przeznaczeniem na rewitalizację Pałacu. W przyszłym roku powinna znaleźć się w budżecie na ten cel podobna kwota – stwierdził poseł Janusz Szewczak.

LUTY

- Diecezja Siedlecka obchodzi jubileusz 200-lecia. W janowskiej kolegiacie Trójcy Świętej ks. bp. Kazimierz Gurda dokonał poświęcenia odnowionej krypty i grobów zmarłych w XVIII w. Biskupów Łuckich i Janowskich.

- W Radzyniu powstanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Burmistrz Jerzy Rębek poinformował, że w połowie roku w budynku, w którym w czasie wojny mieścił się areszt gestapo, a w l. 1944 – 1956 Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, rozpoczną się prace adaptacyjne. – Moja deklaracja sfinansowania Muzeum jest aktualna. Zabezpieczone na ten cel środki są do dyspozycji na koncie mojej prywatnej Fundacji „Kocham Podlasie” – zapewnił senator Grzegorz Bierecki.

- O 16 procent zmniejszyła się liczba osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej w Białej Podlaskiej. W 2016 r zasiłek pobierało 2981 potrzebujących, w 2017 r. zaś już tylko 2511 osób. – Sytuacja ekonomiczna rodzin systematycznie poprawia się – powiedziała Ewa Borkowska, dyrektor MOPS.

MARZEC

- Od Oficyny Zachodniej rozpoczął się remont bialskiego Muzeum Południowego Podlasia. Przybędzie sal ekspozycyjnych, w których znajdą miejsce stałe wystawy: archeologiczno-historyczna i etnograficzna, udostępniona zostanie również kolekcja dzieł „podlaskiego Nikifora” – Bazylego Albiczuka. Zbiory muzealne zostaną ponadto zdigitalizowane i udostępnione w internecie.

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonanie elementów koncepcji programowej budowy odcinka autostrady A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej. Budowa ma rozpocząć się w 2022 r. i zostać ukończona dwa lata później. – Autostrada to gwarancja dynamicznego rozwoju nie tylko Białej Podlaskiej, ale i innych miejscowości położonych w jej pobliżu – powiedział senator Grzegorz Bierecki, orędownik jej powstania, dzięki interwencji którego odcinek mający kończyć się pierwotnie w Międzyrzecu, został przedłużony do Białej Podlaskiej.

- Polskie Linie kolejowe rozpoczęły prace na odcinku linii kolejowej Biała Podlaska – Terespol, będącym elementem Jedwabnego Szlaku. Bialski dworzec otrzyma przejście podziemne, powstanie też nowy przystanek kolejowy, przy ul. Lubelskiej wybudowany zostanie tunel drogowy, a nad rzeką Rudką – nowy most. Zmodernizowane będą również stacje w Białej Podlaskiej, Małaszewiczach i Terespolu. W 2020 r., po zakończeniu prac, które pochłoną pół miliarda złotych, pociągi osobowe będą mogły jeździć z prędkością 160 km/h.

- Człowiekiem Roku Tygodnika Podlaskiego został Kamil Paszkowski. Tegoroczny laureat to pełnomocnik Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Lecha i Marii Kaczyńskich, a jednocześnie koordynator wszystkich prac związanych z powstaniem Pomnika Pary Prezydenckiej. Od lat związany jest ze środowiskiem bialskich kibiców, z którymi współtworzył murale poświęcone Żołnierzom Wyklętym, organizował mecze charytatywne oraz zbiórki przeznaczone dla Polaków na Kresach.

KWIECIEŃ

- Biała Podlaska jest liderem w realizacji projektów unijnych w obszarze edukacji. Bialski samorząd w obecnej kadencji pozyskał na ten cel łącznie ok. 16,5 mln zł. Ostatnio projekt „Nauczanie eksperymentalne w obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – Droga do przyszłości” został wybrany do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski. W grudniu ubiegłego roku 4,2 mln dofinansowania otrzymały na modernizację i doposażenie warsztatów oba bialskie Zespoły Szkół Zawodowych.

- Projekt „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” zostanie jednak dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W jego ramach powstanie łącznie 829 instalacji, w tym 304 zestawy kolektorów słonecznych, 201 instalacji fotowoltaicznych, 228 powietrznych pomp ciepła oraz 96 pieców na biomasę. Koszt projektu wynosi ponad 12 mln zł. z czego prawie 9 mln to środki UE.

MAJ

- Przysięga złożona na Placu Wolności w dniu święta 34 pułku piechoty przez żołnierzy bialskiego 23 batalionu lekkiej piechoty, wchodzącego w skład Lubelskiej Obrony Terytorialnej, poza wymiarem symbolicznym oznacza powrót Wojska Polskiego do Białej Podlaskiej.

- W ramach Nocy Muzeów w Radzyniu udostępniona została do zwiedzania cela nr 6 w budynku przy ul. Warszawskiej 5 A, gdzie w czasie wojny mieścił się areszt śledczy Gestapo, a w l. 1944 0-1956 Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Na ścianach piwnicy zachowały się inskrypcje wykonane przez więzionych tu żołnierzy AK, WiN i NSZ. Starania o utworzenie muzeum w byłej katowni rozpoczęły się 72 lata temu, jednak dopiero obecnie są one finalizowane.

- Biała Podlaska to miasto symboliczne. Tutaj rozpoczynamy program budowy i oddawania „mieszkań plus”, który jest wielka alternatywą dla rzeczywistości, która do tej pory panowała – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości przekazania kluczy do 186 mieszkań wybudowanych w ramach rządowego programu.

CZERWIEC

- W Dzień Dziecka, świętowany podczas obchodów dni miasta, Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką odwiedzili Białą Podlaską. Prezydent nawiązał do swojej pierwszej wizyty w grodzie nad Krzną 11 listopada 2015 r. – Chciałem podziękować za patriotyczne wychowanie, o które dbacie w Białej Podlaskiej. Dziękuję, że pamiętacie o tym, co ważne dla Polski. Dzieci są dla nas tym, co najpiękniejsze. Marzymy o nich, dbamy o nie, staramy się zapewnić im wszystko, aby mogły być szczęśliwe. Życzę państwu, abyście patrzyli w przyszłość z nadzieją. Życzę dzieciom, aby były szczęśliwe – powiedział Andrzej Duda.

- W tym roku przeznaczymy bezprecedensową kwotę na budowę i remonty dróg gminnych i powiatowych, czyli 1,3 mld zł. To o 500 mln więcej niż planowaliśmy – powiedział premier Mateusz Morawiecki. W naszym regionie dofinansowanie dostaną m.in. ul. Warszawska w Białej Podlaskiej, ul. Piwonii w Parczewie, ul. Nadbrzeżna w Kodniu, a także droga powiatowa na odcinku Podedwórze – Zaliszcze. W Radzyniu zmodernizowane zostaną ulice Sitkowskiego, Bł. Męczenników Podlaskich i Podlaska. Wygodniej będzie się też podróżowało drogą gminną w Paszkach Dużych. Przebudowana zostanie również droga w miejscowości Lubiczyn (gm. Dębowa Kłoda).

LIPIEC

- Dwutygodnik „Forbes” opublikował zestawienie Miast Przyjaznych dla Biznesu, przygotowane z Centralnym Ośrodkiem Informacji Gospodarczej, w którym podstawowym kryterium był wskaźnik przyrostu liczby firm na 1000 mieszkańców. Biała Podlaska znalazła się na piątym miejscu w kategorii miast liczących od 50 do 149 tys. mieszkańców.

- Na radzyńskim Placu Wolności przysięgę wojskową złożyło 70 żołnierzy 2 Lubelskiej Obrony Terytorialnej im. mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. To pierwsze tej rangi wydarzenie wojskowe w historii miasta.

SIERPIEŃ

- Rada Ministrów przyjęła program pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich poszkodowanych przez suszę. Rząd przeznaczył na ten cel prawie 800 mln zł.

- Nadleśnictwo Parczew fetuje w tym roku dwa jubileusze. Pierwszy związany jest ze 100-leciem odzyskania niepodległości, drugi natomiast – z 100 rocznicą działalności Nadleśnictwa. Z tej okazji parczewscy leśnicy udostępnili Park Pamięci, ufundowali kapliczkę św. Gwalberta, ich patrona, odsłonili pamiątkową tablicę oraz zasadzili Dąb Niepodległości.

WRZESIEŃ

- Projekt „Rokoko na nowo – rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego” nie otrzyma dofinansowania w wys. 10 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego. Marszałek Sławomir Sosnowski stwierdził, że „mieszkańcy Radzynia nie powinni nieść tego słonia”, jak określił Pałac Potockich. Może w tym upatrywać należy odrzucenie wniosku radzyńskiego magistratu?

- Rada Ministrów podjęła decyzję o wyasygnowaniu dodatkowo 1,5 mld zł na pomoc rolnikom, poszkodowanym przez suszę. To największa w historii kwota przeznaczona na ten cel.

- W Białej Podlaskiej odbyły się Akademickie Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów, największe wydarzenie sportowe w naszym regionie, za organizację których wiele pochlebnych ocen zebrała Akademia Wychowania Fizycznego. Po inauguracji zawodów światowe media donosiły, że „pierwszy medal w mistrzostwach zdobyli organizatorzy za ceremonię otwarcia”.

PAŹDZIERNIK

- Wmurowano kamień węgielny pod budowę Galerii Karuzela w Białej Podlaskiej. Obiekt, w którym znajdzie się 60 sklepów, restauracje i strefa odpoczynku ma zostać oddany do użytku w IV kwartale przyszłego roku. Pracę znajdzie tu ok. 500 osób.

- Na Południowym Podlasiu gościł premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu otworzył drogę Zaliszcze – Podedwórze w powiecie parczewskim, sfinansowaną w 80% z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów, a po południu spotkał się z mieszkańcami Radzynia, który został laureatem ogólnopolskiego konkursu Eco Miasto w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców.

- Magistrat Białej Podlaskiej po raz kolejny zasięgnął opinii znanego specjalisty w zakresie finansów samorządowych dr. Jaka Sieraka. W świetle raportu najbliższe lata będą obfitować w nowe inwestycje i większe wydatki, bowiem budżet miasta jest wreszcie stabilny. – Biała Podlaska posiada potencjał finansowy, który będzie mogła wykorzystać na przykład na wkład własny do projektów unijnych – powiedział dr Sierak.

LISTOPAD

- Najwyższa od 28 lat frekwencja (54.96%), najlepszy wynik PiS w wyborach samorządowych i klęska PSL – tak w skrócie podsumować można wybory samorządowe 2018. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w sejmiku województwa lubelskiego 18 mandatów, czyli bezwzględną większość, pozwalającą na samodzielne rządy. Aż trzy z nich przypadły na nasz region. PiS będzie mieć najwięcej radnych w radach Białej Podlaskiej, Radzyniu i Parczewie. Podobnie w radach powiatów radzyńskiego i parczewskiego. Burmistrzami Radzynia, Parczewa, Terespola i Międzyrzeca na kolejną kadencję zostali dotychczasowi włodarze. Nowym prezydentem Białej Podlaskiej został Michał Litwiniuk.

- Święto 11 listopada nie tylko na Południowym Podlasiu, ale i w całym kraju obchodzone było w sposób szczególny z uwagi na 100 rocznicę odzyskania niepodległości. W Kodniu odsłonięto nowy pomnik. Pierwszy, upamiętniający 10-lecie tej rocznicy, wzniesiono w 1928 r. Podczas II wojny światowej Niemcy usunęli z niego godło narodowe, a w 1952 r. decyzją władz komunistycznych rozebrany został cokół. Fundusze na nowy pomnik pochodziły ze środków własnych gminy Kodeń, sprzedaży cegiełek oraz ofiar darczyńców.

- Dobiega końca I etap budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej, pierwszego takiego ośrodka w Polsce, wznoszonego staraniem Stowarzyszenia „Wspólny Świat”. W budynku, którego oficjalne otwarcie nastąpi w maju 2019 będzie funkcjonował ośrodek terapii i diagnostyki oraz przedszkole dla dzieci.

GRUDZIEŃ

- Ponad 800 mln czeka w 2019 r. na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w Polsce Wschodniej. To środki przeznaczone zarówno dla firm, które chciałyby rozwinąć swoją działalność, jak i dla początkujących. – Chcemy przede wszystkim wspierać powstawanie innowacji – to one powodują wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, dają nowe miejsca pracy dla specjalistów, a w konsekwencji dalszy, zrównoważony rozwój makroregionu – mówi Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w ministerstwie inwestycji rozwoju.

- Najpierw Galeria Karuzela, a teraz stadion. Budowa obu tych obiektów, największych inwestycji realizowanych obecnie w Białej Podlaskiej, została wstrzymana. Podobno – czasowo. W pierwszym przypadku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił pozwolenie na budowę, w drugim – prezydent Michał Litwiniuk odstąpił od umowy, motywując swoją decyzję m.in. opóźnieniem prac, wykonywanych przez firmę S – Sport. Nikt obecnie nie wie, czy budowy galerii oraz stadionu będą kontynuowane. Jeśli nie – czy powstaną ronda przy ul. Kolejowej i Sportowej, które współfinansować miał Karuzela Holding?

powrót

Dodaj komentarz 
Zawiadom mnie o nowych komentarzach
 
 
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.