Tygodnik Podlaski nr 217 (386)

Tygodnik Podlaski nr 217 (386)
Pobierz PDF Archiwum PDF
 
 

BIALSKA BIBLIOTEKA MA 80 LAT 5.10.2018

BIALSKA BIBLIOTEKA MA 80 LAT

Bialska Biblioteka Publiczna 26 października będzie fetować 80-lecie istnienia. O historii, bieżących potrzebach i wyzwaniach tej placówki rozmawiamy z jej dyrektorem dr Pawłem Borkiem.

Od czego zaczynała bialska biblioteka, a jakim potencjałem dysponuje obecnie?

– Bibliotekę oficjalnie utworzono w 1938 r, ale tradycje udostępniania książek lokalnej społeczności sięgają XVII w., kiedy to ks. Krzysztof Wilski-Ciborowicz utworzył w 1628 r. kolonię akademicką Uniwersytetu Krakowskiego, umożliwiając wypożyczanie książek z biblioteki Akademii Bialskiej. Obecnie w skład Miejskiej Biblioteki Publicznej wchodzą trzy filie, Biblioteka Główna, Barwna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży oraz Multicentrum.

Ile osób korzysta z usług biblioteki?

– Przytoczę najnowsze dane za pierwsze półrocze 2018 r. W tym czasie było 65 211 odwiedzin i 197 034 wypożyczeń, przy ogólnej liczbie 10 554 czytelników. Natomiast w systemie prezencyjnym (na miejscu) odnotowano 20 842 odwiedzin, udostępniono 52 588 jednostek, udzielono także 12 497 informacji bibliotecznych i bibliograficznych. W tym miejscu chciałbym także zwrócić uwagę na bardzo wysoki wskaźnik zasięgu czytelnictwa w Białej Podlaskiej, który wynosi 26,30 (liczba czytelników na 100 mieszkańców). Dla porównania w województwie lubelskim wynosi on 17,1; natomiast dla całego kraju jest jeszcze niższy – 15,9.

W jaki sposób biblioteka „wychodzi” do czytelnika?

– Stawiamy na szeroko pojętą promocję czytelnictwa poprzez organizację wielu różnorodnych wydarzeń kulturalnych, spotkań ze znanymi polskimi pisarzami). Istotną rolę w zainteresowaniu czytelników lokalną historią odgrywa Dział Wiedzy o Regionie, który oferuje szeroki dostęp do wielu cennych dokumentów. Warto także wspomnieć o Klubie Genealogicznym, gdzie uczestnicy mogą dowiedzieć się z jakich materiałów korzystać i gdzie poszukiwać informacji o swoich przodkach. Niebagatelną rolę w odkrywaniu i popularyzowaniu historii lokalnej odgrywają dwa „sztandarowe” periodyki Biblioteki – naukowy „Rocznik Bialskopodlaski” oraz popularnonaukowy „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”. Mówiąc o Bibliotece nie możemy zapominać o filiach, które są ośrodkami spotkań społeczności osiedlowych.

W tym roku MBP świętuje jubileusz 80-lecia, jak zamierzacie uczcić to wydarzenie?

– Dotychczas zorganizowaliśmy dwa konkursy: „BIBLIO-RYM” i „Biblioteka przyszłości” oraz szkolenie dla bibliotekarzy miasta i powiatu. W trakcie realizacji jest ponadto fi lm reklamujący Bibliotekę oraz jubileuszowa wystawa. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie uroczysta gala 26 października br. w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia im. F. Chopina, podczas której zostaną wręczone odznaczenia ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego najbardziej zasłużonym bibliotekarzom oraz Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej.

A plany na przyszłość?

– Biblioteka planuje pozyskanie środków na unowocześnienie infrastruktury technicznej oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej dla seniorów. Chcemy założyć blog czytelniczy, gdzie pracownicy biblioteki będą polecać czytelnikom zarówno nowości książkowe, jak i starsze pozycje warte lektury. Planujemy również zwiększenie liczby spotkań ze znanymi polskimi pisarzami, regionalistami i historykami. Będziemy kontynuować działalność wydawniczą i poszerzać ją o nowe tytuły. Zamierzamy nadal organizować imprezy plenerowe i kiermasze książek.

powrót

Dodaj komentarz 
Zawiadom mnie o nowych komentarzach
 
 
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.