Tygodnik Podlaski nr 109 (277)

Tygodnik Podlaski nr 109 (277)
Pobierz PDF Archiwum PDF
 
 

Wydarzenia 

Błogosławiony z Podlasia
Biała Podlaska

Błogosławiony z Podlasia 23.01.2017 autor: Szczepan Kalinowski

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 m.in. Rokiem Honorata Koźmińskiego – teologa, prezbitera, założyciela 26 wspólnot religijnych, którego Jan Paweł II w X rocznicę swego pontyfikatu wyniósł 16 października 1988 r. na ołtarze. Na tle Bazyliki św. Piotra w Rzymie widniał wówczas obraz Damaso Bianchiego, przedstawiający postać Ojca Honorata i kontury kościoła w Zakroczymiu oraz św. Antoniego w Białej Podlaskiej. Jan Paweł II powiedział: Ojciec Honorat jest wielką postacią. Trzeba, aby poznał Go cały Kościół”. Przypominamy postać naszego wielkiego krajana.

czytaj więcej

 
Miasto z wyrokiem za solary
Radzyń Podlaski

Miasto z wyrokiem za solary 18.01.2017

Jest wyrok. Radzyński magistrat będzie musiał zapłacić raciborskiemu przedsiębiorstwu Energetyka Solarna Ensol sp. z o.o. ponad milion zł za dostawę instalacji solarnych. Burmistrz Jerzy Rębek zapowiada apelację. Za 315 instalacji zapłaciliśmy co do grosza – wszystko, co należało zapłacić – i to w przewidzianych terminach – twierdzi burmistrz.

czytaj więcej

 
Pomoc rodzinie w tragedii
Kościeniewicze

Pomoc rodzinie w tragedii 16.01.2017

Podczas minionego weekendu ogromna tragedia dotknęła rodzinę z Kościeniewicz. Małżeństwo z dwójką małych dzieci udało się do lekarza. W tym czasie pożar doszczętnie strawił ich dom i dorobek życia. Rodzina została z tym tylko, co miała na sobie. Nie może zostać sama wobec tego nieszczęścia.

czytaj więcej

 
Podstrefa czeka na inwestorów
Biała Podlaska

Podstrefa czeka na inwestorów 13.01.2017

Prezydent Dariusz Stefaniuk, Aleksandra Jankowska, prezes PSSE oraz senator Grzegorz Bierecki otworzyli 10 stycznia br. bialską podstrefę Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W uroczystości uczestniczyli potencjalni inwestorzy, w tym przedstawiciele Chin z radcą handlowym ambasady chińskiej na czele.

czytaj więcej

 
Człowiek Roku 2016 Tygodnika Podlaskiego
Podlasie

Człowiek Roku 2016 Tygodnika Podlaskiego 13.01.2017

Rozpoczynamy kolejną edycja naszego plebiscytu. Kto dołączy do grona wcześniejszych laureatów: Ewy Błasik, ks. bpa Antoniego Pacyfika Dydycza, Dariusza Litwiniuka, Jarosława Wojtasińskiego i ks. kanonika Mariana Daniluka? Prosimy o wskazywanie osób szczególnie zasłużonych dla naszego regionu. Wystarczy wypełnić załączony kupon i przesłać go lub dostarczyć do naszej redakcji.

czytaj więcej

 
Polscy patroni roku 2017
Polska

Polscy patroni roku 2017 9.01.2017 autor: Szczepan Kalinowski

Sejm ustanowił rok 2017 Rokiem sześciu patronów: Josepha Conrada-Korzeniowskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego i Tadeusza Kościuszki. Rok 2017 będzie także Rokiem Wisły.

czytaj więcej

 
Podstrefa ekonomiczna na bialskim lotnisku
Biała Podlaska

Podstrefa ekonomiczna na bialskim lotnisku 5.01.2017

25 lat brak było pomysłu na zagospodarowani bialskiego lotniska. Działania Dariusza Stefaniuka zaowocowały przyłączeniem Białej Podlaskiej do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przyszli inwestorzy uzyskają tu preferencyjne, najlepsze w Polsce warunki, a mieszkańcy – prawie 2000 nowych miejsc pracy.

czytaj więcej

 
Czas Świętych Wieczorów
Podlasie

Czas Świętych Wieczorów 4.01.2017 autor: Szczepan Kalinowski

Święta Bożego Narodzenia nie trwały niegdyś na Południowym Podlasiu – jak obecnie – dwa dni, a prawie… miesiąc, bo po 13 dniach Boże Narodzenie obchodzili prawosławni. Okres ten obfituje w szczególne bogactwo wspólnych dla katolików, neounitów i prawosławnych zanikających już niestety obrzędów i zwyczajów.

czytaj więcej